Marlena Zynger

polska poetka, członek Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, ZAiKS, Słowiańskiej Akademii Literatury oraz Movimiento Poetas del Mundo. Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości.

Laureatka XIII Światowego Dnia Poezji UNESCO (ZŁOTE PIÓRO – 2013 r.).

 

Redaktor naczelna Kwartalnika Literacko-
-Kulturalnego „LiryDram”  (sieć Salonów EMPiK oraz www.lirydram.pl).

 

W 2017 roku odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.